Osteopaatiksi ei lueta kirjoista. Osteopaatiksi ei synnytä. Osteopaatiksi kasvetaan.

 

Osteopaatiksi opiskelu edellyttää teorian opiskelua, käytännön taitojen harjoittelua ja mitä suurimmalta osin; kasvua osteopaatin ammattiin. Osteopaatin ammattiin kasvetaan nelivuotisen koulutuksen avulla. Osteopaatin ammattiin ei synnytä tai herätä neljän vuoden opintojen jälkeisenä aamuna.

Miten osteopaatiksi sitten kasvetaan?

Osteopaatin ammatti on itsenäinen ja vastuullinen ammatti, sisältäen myös yrittäjyyden vastuut ja mahdollisuudet. Jotta tällaista työtä voi tehdä, tulee osteopaattiopintojen aikana harjaannuttaa tiedollisten ja teknisten taitojen lisäksi itsearvioinnin kykyjä. Itsearvionnin taitoja ja osteopaatiksi kasvua harjoitellaan havainnoimalla omaa toimintaa ja omia ajatuksia. Ryhmässä opiskelu on hyvä peili tällaiseen tarkasteluun! Atlaksessa itsearvioinnin kykyä harjaannutetaan jokaisen lähijakson yhteydessä ja eri oppimistehtävin, jotka ohjaavat itsereflektioon; oman toiminnan tarkasteluun. Tunnistamalla ja tunnustamalla omaa toimintaa, tulee tietoiseksi omista vahvuuksista ja kehityskohteista. Nämä ovat avaimet kehittymiseen ja osteopaatiksi kasvamiseen.

Osaava osteopaatti

Osaava osteopaatti on tiedollisesti ja taidollisesti taitava. Lisäksi hänellä on kykyä tarkastella omaa toimintaa rehellisesti, realistisesti, itsekriittisesti ja itsemyötätuntoisesti sekä tehdä tarvittavia muutoksia. Osaava osteopaatti omaa hyvät kommunikaatiotaidot ja toimii eettisesti oikein ammatissaan. Nämä taidot yhdessä tekevät osteopaatista ammattilaisen, joka osaa olla asiakkaiden ja potilaiden avuksi.

Osaavaksi osteopaatiksi kasvetaan monipuolisten taitojen harjoittelulla. Siksi osteopaatiksi opiskeleva saa enemmän kuin tullut hakemaan tai oli olettanut saavansa opinnoista!

 

“Kiitos elämää muuttaneesta koulutuksesta ja kaikista opeista”

– Atlaksesta valmistunut osteopaatti –

 

 

 Tilaa tästä Atlaksen uutiskirje ja pysyt ajantasalla Atlaksen järjestämistä koulutuksista.