Opintopolku Osteopatiakoulu Atlaksessa

 

Esittelyssä opintojen 3. vuosi – Osaamisen syventäminen

Kolmannen opintovuoden myötä Osteopatiakoulu Atlaksessa opiskelijat syventävät osaamistaan aiemmista aiheista ja opiskelevat täysin uusia aiheita, vahvistaen valmiuksia monipuoliseksi osteopaatiksi.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennytään akuuttien ja kroonisten tilojen syiden ymmärtämiseen anatomian ja fysiologian avulla. Osteopaattina syy-seuraus -suhteen ymmärtäminen ja päättelykyky ovat tärkeässä roolissa. Jotta osaaminen ei jää teorian tai tutkimisen tasolle, opiskellaan monipuolisesti manuaalisia tekniikoita, joilla voi olla avuksi niin akuuttien kuin pitkäaikaisten ja usein monimutkaisten sairauksien hallinnassa.

Pehmytkudos-, ligamentti- ja fasciaalisten yhteyksien, hermoston, verenkierron ja nestekierron vaikutusten ymmärtäminen ja hyödyntäminen hoidossa ovat keskeisiä osteopatian kokonaisvaltaisessa opiskelussa. Näiden yhteyksien opiskelu on kolmannen opintovuoden teemana. Myös 3. vuoden opintoihin kuuluu viikonlopun mittainen klinikkajakso, mikä antaa mahdollisuuden saada tarkkaa vertaispalautetta ja oppia esimerkiksi omista rutiineista, joita on hyvä kehittää. Opiskelijakollegoiden työn seuraaminen kehittää taitoa tunnistaa ja sanoittaa kehityskohteita.

Tieto ja taidot rakentuvat aiemman osaamisen päälle

Opinnot etenevät suunnitellussa järjestyksessä, varmistaen opiskelijan kehittymisen kohti osteopaatin osaamista. Oppimistehtävät valmentavat tulevan taidon oppimiseen. Kolmannen vuoden opintovuoden aloittaessa opiskelijat ovat harjannuttaneet mm. taitoa kirjalliseen tuotokseen fysiologian opintojen avulla. Näin opiskelijoilla on harjaantunut tekniset taidot lopputyön kirjoittamiselle. Lopputyön aiheen ideointi ja suunnittelu aloitetaan 3. vuonna; itse lopputyön tekeminen aloitetaan 3. opiskeluvuoden loppupuolella. Opiskelijat valitsevat itse lopputyön aiheen ja usein se onkin mielekäs aihe, johon opiskelija haluaa perehtyä ja kasvattaa asiantuntijuuttaan.

Opiskelu tuetussa ilmapiirissä

Atlaksen osteopaattiopintojen aikana opiskelijat oppivat itsereflektion taitoa, mikä on tärkeä taito itsenäisessä osteopaatin työssä! Itsearviointia ja oman toiminnan reflektointia harjoitellaan turvallisessa ympäristössä opinto-ohjauksellisissa keskusteluissa, itsereflektiotehtävien avulla ja palautteen saamisella. Osteopaatiksi ei valmistu ainoastaan lukemalla teoriaa tai harjoittelemalla tekniikoita; osteopaatiksi kasvetaan teoria- ja käytännön taitojen oppimisella sekä itsensä kehittämisen kyvyllä.

 


Tiesitkö, että Atlas kuuluu kansainväliseen koulujen järjestöön OsEANiin*?

Jäsenyyden myötä opiskelijat pääsevät osallistumaan vuosittaiseen etänä pidettävään opiskelijapäivään kuunnellen kansainvälisten kouluttajien luentoja!

* OsEANin jäseneksi hyväksytään auditoidut, osteopatian standardia noudattavat koulut


 

Missasitko blogin 2. vuoden opinnoista. Pääset lukemaan sen täältä.

 

Haut Espoon  syksyn ja Oulun kevään ryhmiin ovat Nyt käynnissä!

Espoon osteopaattiryhmän ensimmäinen lähijakso on 12-15.9.2024.

Oulun osteopaattiryhmän ensimmäinen lähijakso on 20-23.3.2025.

Nyt on oikea hetki hakea koulutusohjelmaamme, joka kasvattaa monipuolisia osteopatian osaajia, antaen sinulle edun ammattikentällä. 

 

 

Mikäli sinulla on kysymyksiä, varaa keskusteluaika ja saat henkilökohtaista apua ja vinkkejä!

Varaa keskusteluaika ja kysy opinnoista

Hae osteopaattiopintoihin

Tilaa lisätietoja koulutuksesta sähköpostitse

Tilaa uutiskirje

Ota tulevaisuutesi omiin käsiisi ja valitse opiskelupaikkasi –