Laatutakuu:

Osteopatiakoulu Atlas myöntää kaikille koulutuskokonaisuuksille laatutakuun. Voit osallistua koulutuskokonaisuuden ensimmäiselle lähijaksolle ilman sitoutumispakkoa. Sitoudut vasta, kun olet käynyt ensimmäisen osan koulutuksesta ja tiedät koulutuksen tason.

Oppimiskäsitys:

Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, että tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Jokaisen opiskelijan aiempi opiskelutausta mahdollistaa sen, että hyödynnämme kokemuksellista oppimista.

Opiskeluilmapiiri:

Opiskeluilmapiirimme on dialoginen. Tämä mahdollistaa ymmärryksen kehittymisen. Opiskelutilanteessa ilmapiirisissä vallitsee avoin kunnioitus ja luottamus, avoin kokemusten jakaminen ja toinen toisiltaan oppiminen. Dialoginen ilmapiiri luo turvallisuuden tunteen, joka on edellytyksenä tehokkaalle oppimiselle.

Hakeminen ja soveltuvuus:

Opintoihin haetaan viereisellä hakulomakkeella, jonka jälkeen saat täytettäväksesi henkilökohtaistamislomakkeen. Varaathan aikaa lomakkeen huolelliseen täyttämiseen. Lomakkeen täyttämisen yhteydessä varaat keskusteluajan, jossa keskustelemme opinnoista ja mahdollisista kysymyksistäsi.

Opintoihin hyväksymisen jälkeen vahvistat opiskelupaikkasi vahvistusmaksulla (1000€ sis. alv 24%). Tämä summa hyvitetään sinulle lukukausimaksustasi. Vahvistusmaksua ei makseta takaisin, jos peruutat tai siirrät opiskelupaikkasi. Opintojen hinnat löydät kokonaisuudessa Opiskelu -osiosta.

Opiskelijaksi soveltuvuus arvioidaan ensimmäisen lähiopetuksen yhteydessä. Soveltuvuuteen vaikuttavat elämäntilanne, ryhmätyöskentelytaidot ja asenne.

Opintojen aloitus:

Seuraavat osteopaattiopinnot alkavat Espossa 12-15.9.2024 ja Oulussa 23-23.3.2025.

Hakeminen osteopaattikoulutukseen

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Osoite (pakollinen)

    Puhelin (pakollinen)

    Olen perehtynyt Opiskelu-osion sisältöön.