Laatutakuu:

Osteopatiakoulu Atlas myöntää kaikille koulutuskokonaisuuksille laatutakuun. Voit osallistua koulutuskokonaisuuden ensimmäiselle lähijaksolle ilman sitoutumispakkoa. Sitoudut vasta, kun olet käynyt ensimmäisen osan koulutuksesta ja tiedät koulutuksen tason.

Oppimiskäsitys:

Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, että tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Jokaisen opiskelijan aiempi opiskelutausta mahdollistaa sen, että hyödynnämme kokemuksellista oppimista.

Opiskeluilmapiiri:

Opiskeluilmapiirimme on dialoginen. Tämä mahdollistaa ymmärryksen kehittymisen. Opiskelutilanteessa ilmapiirisissä vallitsee avoin kunnioitus ja luottamus, avoin kokemusten jakaminen ja toinen toisiltaan oppiminen. Dialoginen ilmapiiri luo turvallisuuden tunteen, joka on edellytyksenä tehokkaalle oppimiselle.

Sitoutuminen osteopatian opiskeluun:

Ensimmäisen kurssin jälkeen opiskelijat vahvistavat osallistumisensa nelivuotisiin klassisen osteopaatin opintoihin maksamalla sitoutumismaksun, jonka suuruus on kaksi kertaa yhden kurssin hinta. Ennen sitoutumismaksun maksamista allekirjoitetaan koulutussopimus. Sitoutumismaksu hyvitetään kolmannen ja neljännen vuoden kurssimaksuissa. Jos koulutus keskeytyy oppilaasta johtuvista syistä, ei sitoutumismaksua makseta takaisin. Koulutussopimus on molemmin puolinen, jolloin myös koulutustaho sitoutuu järjestämään koulutuksen.

Rahoitus:

Osalle oppilaista koululla on mahdollista tarjota rahoitusta opiskelua varten. Lisätietoja saat koululta.

Hakeminen:

Peruskoulutukseen haetaan hakulomakkeella tai voit lähettää hakemuksen postitse koulun osoitteeseen Piispansilta 9 B, 3 krs. 02230 Espoo. Kirjeitse lähetettävään hakemukseen tulee sisältyä hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pohjakoulutus, ansioluettelo (CV) ja perustelut, miksi haet koulutukseen.

Hakemuksen käsittely kestää 1-2 viikkoa. Klassisen osteopaatin koulutukseen hyväksymisen jälkeen varmistat opiskelupaikkasi vahvistusmaksulla, joka on 868€ (sisältäen alv). Tämä summa hyvitetään sinulle toisesta kurssimaksustasi. Vahvistusmaksua ei makseta takaisin, jos peruutat tai siirrät opiskelupaikkasi.

Seuraava osteopatiakoulutus alkaa syksyllä 2020.

Hakeminen osteopatiakoulutukseen

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelin (pakollinen)

Perusteet, miksi haen koulutukseen

Olen perehtynyt Opiskelu-osion sisältöön.

Pohjakoulutus

CV (valinnainen)

[recaptcha]