Laatutakuu:

Osteopatiakoulu Atlas myöntää kaikille koulutuskokonaisuuksille laatutakuun. Voit osallistua koulutuskokonaisuuden ensimmäiselle lähijaksolle ilman sitoutumispakkoa. Sitoudut vasta, kun olet käynyt ensimmäisen osan koulutuksesta ja tiedät koulutuksen tason.

Oppimiskäsitys:

Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, että tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Jokaisen opiskelijan aiempi opiskelutausta mahdollistaa sen, että hyödynnämme kokemuksellista oppimista.

Opiskeluilmapiiri:

Opiskeluilmapiirimme on dialoginen. Tämä mahdollistaa ymmärryksen kehittymisen. Opiskelutilanteessa ilmapiirisissä vallitsee avoin kunnioitus ja luottamus, avoin kokemusten jakaminen ja toinen toisiltaan oppiminen. Dialoginen ilmapiiri luo turvallisuuden tunteen, joka on edellytyksenä tehokkaalle oppimiselle.

Hakeminen:

Koulutukseen haetaan viereisellä hakulomakkeella, jonka jälkeen saat täytettäväksesi henkilökohtaistamislomakkeen. Hakemuksen käsittely kestää 1-2 viikkoa.

Osteopaattikoulutukseen hyväksymisen jälkeen varmistat opiskelupaikkasi vahvistusmaksulla (1000€ sis. alv 24%). Tämä summa hyvitetään sinulle lukukausimaksustasi. Vahvistusmaksua ei makseta takaisin, jos peruutat tai siirrät opiskelupaikkasi.

Sitoutuminen osteopatian opiskeluun:

Ensimmäisen lähiopetuksen jälkeen opiskelijat vahvistavat osallistumisensa nelivuotisiin osteopaattiopintoihin maksamalla sitoutumismaksun, joka on 1600€ sis. alv 24%. Ennen sitoutumismaksun maksamista allekirjoitetaan koulutussopimus. Sitoutumismaksu hyvitetään neljännen vuoden lukukausimaksuissa. Jos koulutus keskeytyy oppilaasta johtuvista syistä, ei sitoutumismaksua makseta takaisin. Koulutussopimus on molemmin puolinen, jolloin myös koulutustaho sitoutuu järjestämään koulutuksen.

Opintojen aloitus:

Seuraavat osteopatiakoulutukset alkavat 2021 ja 2022.

Hakeminen osteopatiakoulutukseen

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Puhelin (pakollinen)

    Olen perehtynyt Opiskelu-osion sisältöön.