Kenelle:

Osteopatian opinnot on suunnattu sinulle, joka haluat kokonaan uuden ammatin tai jatkokoulutusta teoriatietoihisi ja manuaalisiin taitoihisi. Osteopatiaa opiskelemalla saat käyttöösi uusia tekniikoita asiakkaan tutkimiseen ja hoitamiseen. Oppiessasi uusia osteopaattisia hoito- ja lähestymistapoja saavutat huomattavia tuloksia terapiatyössäsi.

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, koulutettu hieroja tai muu vastaava). Aiemmista opinnoistasi riippuen voidaan hyväksilukea joitain osteopatian opintoja. Jos sinulta puuttuu tarvittava pohjakoulutus, voit opiskella koulutetuksi hierojaksi Hierontakoulu Atlaksessa.

Opiskelujen aloittamisen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, koulutettu hieroja tai muu vastaava). Hyvä suomen kielen taito. Tarvittaessa hakija suorittaa suomen kielen tasokokeen. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suuri osa kirjallisuudesta on englanniksi.

Mitä:

Osteopatiakoulu Atlas opetus perustuu Opetusministeriön määrittämiin kriteereihin osteopatian opiskelusta sekä Euroopan osteopatian standardiin. Koulutus kestää yhteensä neljä vuotta. Osteopatiakoulu Atlaksen koulutusohjelma on auditoitu ja koulutuksella on auditoinnin myötä sertifikaatti, sillä se noudattaa Euroopan osteopatian standardia. Lisätietoja tästä voi lukea OsEANin sivuilta.

Miten:

Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Vuodessa lähiopetusta on kahdeksan kurssia. Neljän vuoden aikana suoritetaan siis yhteensä 32 kurssia. Yksi kurssi kestää neljä päivää (to-su). Kurssit suoritetaan oman aloitusryhmän mukana. Kurssit pitävät sisällään teoriaa sekä paljon käytännön harjoituksia ja ohjausta. Kurssien aihealueet ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kurssia, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus valmistautua kurssin aiheeseen. Jokaisen kurssin suoritukseen kuuluu kirjallinen tuotos (tentti/tehtävä).

Kursseilla on vakioaikataulu (yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta):

to klo 10-19
pe klo 9-19
la klo 9-19
su klo 9-18

Lähopetuksen välissä tehdään etäopiskelua, mikä sisältää itsenäistä harjoittelua omalla vastaanotolla, teoriaopiskelua sekä osteopaatin ohjauksessa suoritettavaa harjoittelua (29h/lukuvuosi).

Missä:

Lähiopetus järjestetään koulun tiloissa Piispansilta 9 B, 3 krs. 02230 Espoo.

Milloin:

Seuraavat osteopatiaryhmät aloittavat 2021 ja 2022.
Haku ryhmiin on käynnissä. Hakulomakkeen voit täyttää täällä.

Hinnat:

1.1.2021 jälkeen opiskelunsa aloittaville, sis. alv 24%:

Vahvistumaksu

Opiskelupaikka vahvistetaan maksamalla opiskelupaikan vahvistusmaksu 1000€. Tämä summa hyvitetään sinulle 1. vuoden lukuvuosimaksustasi. Vahvistusmaksua ei makseta takaisin, jos peruutat tai siirrät opiskelupaikkasi.

Sitoutumismaksu

Ensimmäisen kurssin päätteeksi koulu ja opiskelijat solmivat koulutussopimuksen (sopimus käydään läpi 1. kurssin alussa) ja opiskelija maksaa sitoutumismaksun 1600€. Tämä summa hyvitetään sinulle 4. vuoden lukuvuosimaksustasi. Sitoutumismaksua ei makseta takaisin, jos keskeytät opintosi.

Lukuvuosimaksu

Lukuvuosimaksu sisältää kurssien opetuksen, kurssimateriaali, sähköisen opiskeluympäristön, koulun vaatteet, opiskelijakortin, opintotoimiston palvelut, opettajien matkat ja majoitukset sekä ulkomaisten opettajien tulkkauksen. Lukuvuosimaksuilla katetaan myös koulutuksen kehittäminen ja koulutuksen toteuttamiseen liittyvät taustatyöt, kuten osteopatiakoulutuksen standardin noudattaminen, yhteistyö osteopatiakoulujen välillä, koulutuksen auditointi ja kommunikaatio Valviraan.

Lukuvuosimaksun voi maksaa 1., 6. tai 12. osassa seuraavanlaisesti:

  • 1 erää/lukuvuosi: 7624,85€
  • 6 erää/lukuvuosi: 1321,64€
  • 12 erää/lukuvuosi: 673,53€

Hinnat sis. alv 24%. Osteopatiakoulu Atlas pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Rahoitus:

Osalle opiskelun aikana haastavaan tilanteeseen joutuneille oppilaille on mahdollista tarjota ns. hätärahoitusta. Lisätietoja saat koululta.

Miksi meille:

Osteopatiakoulu Atlaksen koulutus täyttää osteopatian standardin mukaiset vaatimukset. Standardi on käytössä Euroopassa ja vain auditoinnin hyväksytyt koulut saavat sertifikaatin.

Koulumme vahvuuksina ovat opettajien vahva käytännön osaaminen ja kokemus, opetuksen käytännönläheisyys ja laajuus osteopatian opetuksessa, opetuksessa huomioitava opiskelijalähtöisyys sekä koulun jatkuva toiminnan kehittäminen.

Opettajien vahva käytännön osaaminen, joka näkyy opetuksessa paljon. Kaikki opettajamme tekevät opetustyötä vastaanottotyöskentelyn ohella, joten heillä on paljon kokemusta käytännön työstä ja he ovat ajanhermolla alan uusimmista asioista. Opettajamme käyvät vuosittain jatkokoulutuksissa sekä Suomessa, että ympäri maailmaa. Opettajakuntamme koostuu 12 opettajasta, mikä takaa sen, että jokaiselle opiskelijalle löydetään oikea lähestymistapa sekä “oikeat sanat” opetettavan asian ymmärtämiseen. Opettajinamme ovat 10 suomalaista osteopaattia ja 2 ulkomaista osteopaattia.

Koulumme opetus on vahvasti käytäntöpainotteinen ja se näkyy kursseilla käytännön taitojen harjoitteluna. Lähijaksoilla opittuja taitoja harjoitellaan ja kartoitetaan etäjaksolla. Tällainen opiskelutapa antaa opiskelijoille vahvan käytännön osaamisen neljän opiskeluvuoden aikana; samalla myös oma asiakaskunta kehittyy ja karttuu. Useimmiten Atlaksesta valmistuvien opiskelijoiden asiakaskunta on laaja ja mahdollistaa täysipäiväisen yritystoiminnan.

Laaja opettajakunta mahdollistaa sen, että opiskelijamme saavat laajan, koko osteopatian kirjon kattavan hoitonäkemyksen ja hoitotekniikat. Osteopatian opetuksemme kattaa kaikki osteopatian osa-alueet kuten; artikulaatiotekniikat, pehmytkudostekniikat, manipulaatiotekniikat, kraniaalitekniikat, viskeraalitekniikat, fasciatekniikat, counterstraintekniikat, Body adjustment, Chapmanin refleksipistetekniikat, Stillin tekniikat, osteopaattinen tutkiminen, neurologinen testaaminen, osteopatian filosofia, akuuttien ja kroonisten tilojen hoito, raskausajan osteopaattinen hoito, lasten osteopaattinen hoito.

Koulumme opiskelijalähtöisyys ja toiminnan kehittäminen perustuvat opiskelijoiden tekemiin oppimisreflektioon ja opiskelijapalautteisiin. Reflektiot ja palautteet kerätään jokaisesta kurssista, joiden perusteella kehitetään sekä toimintaa että opetusta.