Kenelle:

Osteopatian opinnot on suunnattu sinulle, joka haluat kokonaan uuden ammatin tai jatkokoulutusta teoriatietoihisi ja manuaalisiin taitoihisi. Osteopatiaa opiskelemalla saat käyttöösi uusia tekniikoita asiakkaan tutkimiseen ja hoitamiseen. Oppiessasi uusia osteopaattisia hoito- ja lähestymistapoja saavutat huomattavia tuloksia terapiatyössäsi.

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, koulutettu hieroja tai muu vastaava). Aiemmista opinnoistasi riippuen voidaan hyväksilukea joitain osteopatian opintoja. Jos sinulta puuttuu tarvittava pohjakoulutus, voit opiskella koulutetuksi hierojaksi Hierontakoulu Atlaksessa.

Mitä:

Osteopatiakoulu Atlas opetus perustuu Opetusministeriön määrittämiin kriteereihin osteopatian opiskelusta. Koulutus kestää yhteensä neljä vuotta. Osteopatiakoulu Atlaksen koulutusohjelma on auditoitu ja noudattelee Euroopan tason standardia. Lisätietoja tästä voi lukea OsEANin sivuilta.

Miten:

Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Vuodessa lähiopetusta on kahdeksan kurssia. Neljän vuoden aikana suoritetaan siis yhteensä 32 kurssia. Yksi kurssi kestää neljä päivää (to-su). Kurssit suoritetaan oman aloitusryhmän mukana. Kurssit pitävät sisällään teoriaa sekä paljon käytännön harjoituksia ja ohjausta. Kurssien aihealueet ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kurssia, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus valmistautua kurssin aiheeseen. Jokaisen kurssin suoritukseen kuuluu kirjallinen tuotos (tentti/tehtävä).

Kursseilla on vakioaikataulu (yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta):

to klo 10-19
pe klo 9-19
la klo 9-19
su klo 9-18

Missä:

Koulun posti- ja käyntiosoite on Piispansilta 9 B, 3 krs. 02230 Espoo.

Milloin:

Seuraavat osteopatiaryhmät aloittavat syksyllä 2020.
Haku ryhmiin on käynnissä. Hakulomakkeen voit täyttää täällä.

Hinnat:

Kurssihinnat 1.1.2020 jälkeen opiskelunsa aloittaville:
732€ + alv 175,68€= 907,68€ / kurssi. Kursseja on koko nelivuotisen koulutuksen aikana 32 kpl.

Ulkomaisten opettajien pitämät kurssit (3-4 kurssia neljän vuoden aikana): 962€ + alv 24% =1192,88€. Kurssimaksu sisältää tulkkauksen.

Kurssimaksut erääntyvät maksettavaksi kurssien mukaisesti.

Otathan huomioon, että osteopatian opinnot ovat osittain vähennyskelpoisia kuluja verotuksessa. Osteopatiakoulu Atlas pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Rahoitus:

Osalle opiskelun aikana haastavaan tilanteeseen joutuneille oppilaille on mahdollista tarjota ns. hätärahoitusta. Lisätietoja saat koululta.

Miksi meille:

Koulumme vahvuuksina ovat opettajien vahva käytännön osaaminen ja kokemus, opetuksen käytännönläheisyys ja laajuus osteopatian opetuksessa, opetuksessa huomioitava opiskelijalähtöisyys sekä koulun jatkuva toiminnan kehittäminen.

Opettajien vahva käytännön osaaminen, joka näkyy opetuksessa paljon. Kaikki opettajamme tekevät opetustyötä vastaanottotyöskentelyn ohella, joten heillä on paljon kokemusta käytännön työstä ja he ovat ajanhermolla alan uusimmista asioista. Opettajamme käyvät vuosittain jatkokoulutuksissa sekä Suomessa, että ympäri maailmaa. Osteopatiakoulu Atlas järjestää opettajille jatkokoulutuksia. Opettajakuntamme koostuu 12 opettajasta, joka takaa sen, että jokaiselle opiskelijalle löydetään oikea lähestymistapa sekä “oikeat sanat” opetettavan asian ymmärtämiseen. Opettajinamme ovat 10 suomalaista osteopaattia ja 2 ulkomaista osteopaattia. Luennoitsijoina käytetään erikoisalojen ammattilaisia.

Koulumme opetus on vahvasti käytäntöpainotteinen ja se näkyy kursseilla käytännön taitojen harjoitteluna. Lähijaksoilla opittuja taitoja harjoitellaan ja kartoitetaan etäjaksolla. Tällainen opiskelutapa antaa opiskelijoille vahvan käytännön osaamisen neljän opiskeluvuoden aikana; samalla myös oma asiakaskunta kehittyy ja karttuu. Useimmiten Atlaksesta valmistuvien opiskelijoiden asiakaskunta on laaja ja mahdollistaa täysipäiväisen yritystoiminnan.

Laajaa opettajakunta mahdollistaa sen, että opiskelijamme saavat laajan, koko osteopatian kirjon kattavan hoitonäkemyksen ja hoitotekniikat. Osteopatian opetuksen osalta opetus on laajin Suomessa olevista osteopatiaa kouluttavista tahoista. Osteopatian opetuksemme kattaa kaikki osteopatian osa-alueet kuten; akuuttien ja kroonisten tilojen hoito, raskausajan osteopaattinen hoito, lasten osteopaattinen hoito, artikulaatiotekniikat, pehmytkudostekniikat, manipulaatiotekniikat, kraniaalitekniikat, viskeraalitekniikat, fasciatekniikat, counterstraintekniikat, Body adjustment, Chapmanin refleksipistetekniikat, Stillin tekniikat, osteopaattinen tutkiminen, neurologinen testaaminen.

Koulumme opiskelijalähtöisyys ja toiminnan kehittäminen perustuvat opiskelijoiden tekemiin oppimisreflektioon ja opiskelijapalautteisiin. Reflektiot ja palautteet kerätään jokaisesta kurssista, joiden perusteella kehitetään sekä toimintaa että opetusta.