Miten haen kouluun?

Kouluun voit hakea täyttämällä hakulomakkeen.

Mitkä ovat peruskoulutusvaatimukset?

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, hieroja tai muu vastaava). Huomioithan, että Atlaksessa voit opiskella myös hierojan koulutuksen.

Miksi käytäntönä on peruskoulutusvaatimus?

Opiskelijoillamme on tällöin perustietämys mm. asiakkaan kohtaamisesta, hoitotilanteesta, anatomiasta ja fysiologiasta. Tämä mahdollistaa sen, että aloitamme osteopatian opiskelun ensimmäisestä kurssista lähtien. Opiskelu on tällöin tehokkaampaa eikä aikaa tarvitse käyttää perusteisiin. Opetuksessa otetaan kuitenkin huomioon, että aiemmista opinnoista on voinut vierähtää aikaa.

Aiempi koulutus mahdollistaa myös sen, että opiskelijamme aloittavat välittömästi osteopatian oppilashoidot omilla työpaikoillaan. Tällä tavoin opiskelijamme saavat kokemusta osteopaattisesta hoitamisesta, tutkimisesta ja tekniikoista koko neljän vuoden opiskelujen ajan. Valmistuttuaan on opiskelijoillamme jo oma vahva asiakaskuntansa ja toimiva yritys.

Voiko opiskelun ohella käydä töissä?

Kyse on monimuotokoulutuksesta, joka on suunniteltu niin, että kokopäivätyön tekeminen on mahdollista. Lähiopetusjaksot toteutetaan neljän päivän kursseina torstaista sunnuntaihin. Näin työstä poissaolopäiviä tulee mahdollisimman vähän. Kurssien välillä on itsenäistä opiskelua ja käytännön taitojen harjoittelua.

Koulutus on käytäntöpainotteista ja opit jo ensimmäisistä kursseista lähtien manuaalisia taitoja, joiden hyödyntämisen voit aloittaa välittömästi omassa terapiatyössäsi.

Kuinka paljon opiskeluun kuuluu itsenäisiä kirjallisia töitä?

Jokaisen kurssin yhteydessä on tehtävä tai tentti. Kirjallisten töiden laajuudessa otetaan huomioon se, että opiskelu suoritetaan työnohella. Opiskelijamme eivät ole kokeneet kirjallisia osiota rasittaviksi, vaan enemmänkin motivoinniksi lukemisen aloittamiseksi.

Missä ja miten suoritetaan klinikkaharjoittelu?

Klinikkaharjoittelu suoritetaan harjoittelulla (29 hoitoa vuodessa), koulun klinikkakurssin yhteydessä ja omaan vastaanottotyöskentelyyn liittyvin tehtävin. Klinikkakurssit ovat kerran vuodessa. Tällöin opiskelu suoritetaan autenttisissa oppimistilanteissa ja opettaja on jatkuvasti käytettävissä. Opiskelijat sekä hoitavat, avustavat, että opponoivat hoitotilanteissa. Jokainen hoitotilanne puretaan oppimismielessä ja oppimiskokemukset jaetaan koko opiskeluryhmän kesken.  Pidempää, koululla palkatta suoritettavaa harjoittelua ei ole käytössä.

Voinko suorittaa kursseja omaan tahtiini?

Kurssit suoritetaan oman ryhmän mukana opetussuunnitelman mukaisesti. Kursseja ei voi suorittaa omaan tahtiin.

Mitä jos joudun jäämään pois kurssilta?

Sinun tulee ilmoittaa asiasta välittömästi koululle. Vain sairaustapaus (lääkärintodistuksella) on riittävä peruste olla pois kurssilta. Jos kuitenkin joudut jäämään kurssilta pois, on ko. kurssi mahdollista suorittaa seuraavan ryhmän kanssa. Suosittelemme vahvasti välttämään poissaoloja.

Mitä jos tulen raskaaksi opintojen aikana?

Opinnot on tarkoitus suorittaa oman opiskeluryhmän mukana. Osa opiskelijoistamme on suorittanut opintonsa kokonaisuudessaan opiskeluryhmän mukana, vaikka olisivatkin olleet raskaana opintojen aikana.

Jos suunnittelet raskautta opiskeluvuosien aikana, suosittelemme lämpimästi pohtimaan opintojen aloituksen viivästyttämistä. Opintoihin saattaa olla mahdollista palata pidemmän äitiysloman jälkeen, jolloin opintoryhmäsi vaihtuu nuorempaan ryhmään. Siirtoa ei kuitenkaan voida taata, sillä sen onnistuminen riippuu kyseessä olevan opiskeluryhmän koosta.

Miten osteopaatti työllistyy?

Osteopaatit toimivat pääasiassa yksityisellä sektorilla yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Osteopaateilla on vakiintunut asiakaskunta osteopatian erinomaisen vaikuttavuuden ja hoitotulosten vuoksi. Monimuoto-opiskelu valmistaa opiskelijamme ammattitaitoisiksi työelämän vaatimuksia varten. Opiskelumuoto mahdollistaa työskentelyn opiskelun ohella ja näin ollen suurimmalla opiskelijoista on jo valmis asiakaskunta, kun he valmistuvat osteopaatiksi.

Onko koulutus kannattava sijoitus?

Ammatillisessä mielessä sijoituksella saa lisää motivaatiota omaan työskentelyyn ja omien ammatillisten taitojen karttuessa huomattavaa kehitystä omaan hoitotyöhön. Valmistumisen jälkeen on mahdollista osallistua Suomessa ja ulkomailla järjestettäviin jatkokoulutuksiin.

Taloudellisessa mielessä sijoitus on kannattava, sillä osteopaatin hoitohinnasto on poikkeuksetta korkeampi kuin esim. koulutetun hierojan. Sijoitusta kannattaa laskea oman nykyisten hoitohintojen valossa ja verrata sitä osteopaatin hoitohintoihin. Jos tarvitset apua laskelmiisi, voit lähettää yhteydenottopyynnön, niin autamme.

Joskus olemme kuulleet koulutusmaksun vertailua auton hintaan. Samalla rahalla saisi koulutuksen tai auton. Sijoitusmielessä kannattaa pohtia, kumpi sijoituskohteista tuo rahaa ja kumpi vie rahaa.

Voinko saada opintotukea?

Koulutus on monimuotokoulutusta työn ohessa, joten siihen ei saa opintotukea. Koulutusmaksut ovat kuitenkin osittain vähennyskelpoisia verotuksessa.

Onko opiskelijoille, työttömille tai muille ryhmille alennuksia kurssimaksuista?

Kurssimaksuissa ei ole alennuksia.

Mitä oppimateriaaleja tarvitsen?

Useimmista kursseista saat opettajan laatiman kurssimateriaalin. Opiskelujen edetessä saat tietoa suositeltavista osteopatian ja anatomian kirjoista, joita koulu suosittelee oppilaille.

Koululla on noin 100:n kirjan ja dvd:n kirjasto vapaasti oppilaiden käytettävissä. Kirjoja saa lainata maksutta.

Onko opiskelun aloittamiseen ikärajaa?

Ikärajaa ei ole.

Otetaanko kursseille paljon oppilaita?

Yksilöllisen opettamisen takaamiseksi opiskeluryhmän oppilasmäärät ovat suhteellisen pieniä, tällä hetkellä opiskeluryhmän koko on 24 oppilasta.

Millaisen nimikkeen saan valmistuttuani?

Opintonsa päättäneet opiskelijat hakevat Valviralta nimikkeen, joka on osteopaatti. Nimike on sama kaikilla osteopatian opintonsa suorittaneilla riippumatta koulutustahosta ja vain Valvira voi myöntää nimikkeen.

Mitä opiskelu maksaa?

Koulutukset maksetaan kurssi kerrallaan opintojen edetessä. Tarkemmat tiedot löydät osiosta Opiskelu.

Miten opiskelijat rahoittavat opiskelunsa?

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa itse opiskelunsa omalla päivätyöllään. Opintojen edetessä opiskelijat voivat nostaa hoitojen hintatasoja huomattavasti nopeammin kuin kouluttamaton ammattihenkilö. Asiakaskunta kasvaa yleensä, kun opiskelijan osaamistaso kasvaa jokaisen kurssin jälkeen. Korkeammat hoitohinnat ja asiakaskunnan kasvu itsessään tuovat lisätuloa ja rahoittavat näin opiskelun.

Miten hakemuslomake toimii?

Täytä ensin kaikki kentät tiedoillasi. Perusteluihin riittää lyhyt selvitys. Liitteen liität klikkaamalla “selaa”-painiketta, jolloin pääset selaamaan omia tiedostojasi koneeltasi. Valitse haluamasi liite ja paina “open” tai “avaa”. Paina viimeiseksi “lähetä”-painiketta. Saat sähköpostiisi viestin hakemuksen lähettämisen onnistumisesta.