MT-koulutus:

Manuaalisten taitojen erikoistumiskoulutus on suunnattu fysioterapeuteille ja hierojille, jotka haluavat kehittää ammattiosaamistaan manuaalisten taitojen osalta. Kurssin opetus perustuu vahvasti käytännön taitojen opettamiseen. Kurssilla saat tehokkaita, välittömästi omaan työhön siirrettäviä tekniikoita.

Lisää tietoa.

Oppimiskäsitys:

Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, että tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Jokaisen opiskelijan aiempi opiskelutausta mahdollistaa sen, että hyödynnämme kokemuksellista oppimista.

Opiskeluilmapiiri:

Opiskeluilmapiirimme on dialoginen. Tämä mahdollistaa ymmärryksen kehittymisen. Opiskelutilanteessa ilmapiirisissä vallitsee avoin kunnioitus ja luottamus, avoin kokemusten jakaminen ja toinen toisiltaan oppiminen. Dialoginen ilmapiiri luo turvallisuuden tunteen, joka on edellytyksenä tehokkaalle oppimiselle.

Sitoutuminen Manuaalisten taitojen -koulutukseen:

Koulutuskokonaisuus käsittää 4 kurssia ja ilmoittautuminen koskee koko koulutuskokonaisuutta. Poikkeuksena Oulun ryhmä, johon ilmoittaudutaan aluksi vain 1. kurssiin.

Sairastapauksessa kurssin voi korvata seuraavan ryhmän mukana.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan hakulomakkeella. Hakemuksen käsittely kestää 1-2 viikkoa. Koulutukseen hyväksymisen jälkeen vastaanotat koulutuspaikkasi vahvistusmaksulla, joka on 390€ (sisältäen alv). Tämä summa hyvitetään sinulle neljännestä kurssimaksustasi. Vahvistusmaksua ei makseta takaisin, jos peruutat tai siirrät opiskelupaikkasi.

 

Hakeminen MT-koulutukseen

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen)

  Perusteet, miksi haen koulutukseen

  Olen perehtynyt Opiskelu-osion sisältöön.

  Pohjakoulutus

  Toimipiste