Kenelle:

Osteopatian opinnot on suunnattu sinulle, joka haluat kokonaan uuden ammatin tai jatkokoulutusta teoriatietoihisi ja manuaalisiin taitoihisi. Osteopatiaa opiskelemalla saat käyttöösi uusia tekniikoita asiakkaan tutkimiseen ja hoitamiseen. Oppiessasi uusia osteopaattisia hoito- ja lähestymistapoja saavutat huomattavia tuloksia terapiatyössäsi.

Opiskelujen aloituksen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen tutkinto (fysioterapeutti, hieroja tai muu vastaava). Aiemmista opinnoistasi riippuen voidaan hyväksilukea joitain osteopatian opintoja.

Mitä:

Osteopatiakoulu Atlas opetus perustuu Opetusministeriön määrittämiin kriteereihin osteopatian opiskelusta. Koulutus kestää yhteensä neljä vuotta.

Miten:

Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Vuodessa lähiopetusta on kahdeksan kurssia. Neljän vuoden aikana suoritetaan siis yhteensä 32 kurssia. Yksi kurssi kestää neljä päivää (to-su). Kurssit suoritetaan oman aloitusryhmän mukana. Kurssit pitävät sisällään teoriaa sekä paljon käytännön harjoituksia ja ohjausta. Kurssien aihealueet ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kurssia, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus valmistautua kurssin aiheeseen. Jokaisen kurssin suoritukseen kuuluu kirjallinen tuotos (tentti/tehtävä).

Kursseilla on vakioaikataulu (yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta):

to klo 10-19

pe klo 9-19

la klo 9-19

su klo 9-18

Missä:

Koulun posti- ja käyntiosoite on Piispansilta 9 B, 3 krs. 02230 Espoo.

Milloin:

Seuraava osteopatiaryhmä aloittaa syksyllä 2016.
Haku ryhmään on käynnissä. Hakulomakkeen voit täyttää täällä.

Miksi meille:

Koulumme vahvuuksina ovat opettajien vahva käytännön osaaminen ja kokemus, opetuksen käytännönläheisyys ja laajuus osteopatian opetuksessa, opetuksessa huomioitava opiskelijalähtöisyys sekä koulun jatkuva toiminnan kehittäminen.

Opettajien vahva käytännön osaaminen, joka näkyy opetuksessa paljon. Kaikki opettajamme tekevät opetustyötä vastaanottotyöskentelyn ohella, joten heillä on paljon kokemusta käytännön työstä ja he ovat ajanhermolla alan uusimmista asioista. Opettajamme käyvät vuosittain jatkokoulutuksissa sekä Suomessa, että ympäri maailmaa. Osteopatiakoulu Atlas järjestää opettajille jatkokoulutuksia. Opettajakuntamme koostuu 12 opettajasta, joka takaa sen, että jokaiselle opiskelijalle löydetään oikea lähestymistapa sekä ”oikeat sanat” opetettavan asian ymmärtämiseen. Opettajinamme ovat 10 suomalaista osteopaattia ja 2 ulkomaista osteopaattia. Luennoitsijoina käytetään erikoisalojen ammattilaisia.

Koulumme opetus on vahvasti käytäntöpainotteinen ja se näkyy kursseilla käytännön taitojen harjoitteluna. Lähijaksoilla opittuja taitoja harjoitellaan ja kartoitetaan etäjaksolla. Tällainen opiskelutapa antaa opiskelijoille vahvan käytännön osaamisen neljän opiskeluvuoden aikana; samalla myös oma asiakaskunta kehittyy ja karttuu. Useimmiten Atlaksesta valmistuvien opiskelijoiden asiakaskunta on laaja ja mahdollistaa täysipäiväisen yritystoiminnan.

Laajaa opettajakunta mahdollistaa sen, että opiskelijamme saavat laajan, koko osteopatian kirjon kattavan hoitonäkemyksen ja hoitotekniikat. Osteopatian opetuksen osalta opetus on laajin Suomessa olevista osteopatiaa kouluttavista tahoista. Osteopatian opetuksemme kattaa kaikki osteopatian osa-alueet kuten; akuuttien ja kroonisten tilojen hoito, raskausajan osteopaattinen hoito, lasten osteopaattinen hoito, artikulaatiotekniikat, pehmytkudostekniikat, manipulaatiotekniikat, kraniaalitekniikat, viskeraalitekniikat, fasciatekniikat, counterstraintekniikat, Body adjustment, Chapmanin refleksipistetekniikat, Stillin tekniikat, osteopaattinen tutkiminen, neurologinen testaaminen.

Koulumme opiskelijalähtöisyys ja toiminnan kehittäminen perustuvat opiskelijoiden tekemiin oppimisreflektioon ja opiskelijapalautteisiin. Reflektiot ja palautteet kerätään jokaisesta kurssista, joiden perusteella kehitetään sekä toimintaa että opetusta.

Hinnat:

Kurssihinnat 1.1.2016 jälkeen opiskelunsa aloittaville:
663,71€ + alv 24% (823€) / kurssi. Kursseja on koko nelivuotisen koulutuksen aikana 32 kpl.
Ulkomaalaisten opettajien pitämät kurssit (3-4 kurssia neljän vuoden aikana): 763,71-863,71€ + alv 24% (947,00€-1071,00€).
Kurssimaksujen eräpäivä on kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Otathan huomioon, että osteopatian opinnot ovat osittain vähennyskelpoisia kuluja verotuksessa.
Osteopatiakoulu Atlas pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Rahoitus:

Osalle oppilaista koululla on mahdollista tarjota rahoitusta opiskelua varten. Lisätietoja saat koululta.

Laatutakuu:

Osteopatiakoulu Atlas myöntää kaikille koulutuskokonaisuuksille laatutakuun. Voit osallistua koulutuskokonaisuuden ensimmäiselle lähijaksolle ilman sitoutumispakkoa. Sitoudut vasta, kun olet käynyt ensimmäisen osan koulutuksesta ja tiedät koulutuksen tason.

Oppimiskäsitys:

Oppimiskäsityksemme on sosiokonstruktivistinen. Keskeisenä ajatuksena on, että tieto vain pelkästään siirry opettajalta opiskelijalle, vaan oppija rakentaa sen itse uudelleen. Oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta ovat merkityksellisiä ja säätelevät sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asian tulkitsee. Oppiminen on oman toiminnan tulosta. Jokaisen opiskelijan aiempi opiskelutausta mahdollistaa sen, että hyödynnämme kokemuksellista oppimista.

Opiskeluilmapiiri:

Opiskeluilmapiirimme on dialoginen. Tämä mahdollistaa ymmärryksen kehittymisen. Opiskelutilanteessa ilmapiirisissä vallitsee avoin kunnioitus ja luottamus, avoin kokemusten jakaminen ja toinen toisiltaan oppiminen. Dialoginen ilmapiiri luo turvallisuuden tunteen, joka on edellytyksenä tehokkaalle oppimiselle.

Sitoutuminen:

Ensimmäisen kurssin jälkeen opiskelijat vahvistavat osallistumisensa nelivuotisiin klassisen osteopaatin opintoihin maksamalla sitoutumismaksun, jonka suuruus on kaksi kertaa yhden kurssin hinta. Ennen sitoutumismaksun maksamista allekirjoitetaan koulutussopimus. Sitoutumismaksu hyvitetään kolmannen ja neljännen vuoden kurssimaksuissa. Jos koulutus keskeytyy oppilaasta johtuvista syistä, ei sitoutumismaksua makseta takaisin. Koulutussopimus on molemmin puolinen, jolloin myös koulutustaho sitoutuu järjestämään koulutuksen.

Rahoitus:

Osalle oppilaista koululla on mahdollista tarjota rahoitusta opiskelua varten. Lisätietoja saat koululta.

Hakeminen:

Peruskoulutukseen haetaan hakulomakkeella tai voit lähettää hakemuksen postitse koulun osoitteeseen Piispansilta 9 B, 3 krs. 02230 Espoo. Kirjeitse lähetettävään hakemukseen tulee sisältyä hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pohjakoulutus, ansioluettelo (CV) ja perustelut, miksi haet koulutukseen.

Hakemuksen käsittely kestää 1-4 viikkoa, minkä jälkeen saat ilmoituksen kouluun hyväksymisestä. Koulutukseen hyväksymisen jälkeen varmistat opiskelupaikkasi vahvistusmaksulla, joka on 809€ (sisältäen alv). Tämä summa hyvitetään sinulle toisesta kurssimaksustasi. Vahvistusmaksua ei makseta takaisin, jos peruutat tai siirrät opiskelupaikkasi.